Dla osób prywatnych

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób prywatnych, w szczególności doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące m.in:

  • opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy itp.,
  • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
  • opodatkowania dochodów z zagranicy,
  • opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn i spadków (m.in.: SD-3 – Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, SD-Z2 – Zgłoszenie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych),
  • uzyskania interpretacji podatkowych (wniosek ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej),
  • sporządzania deklaracji i zeznań rocznych,
  • wyboru korzystnej formy współpracy,
  • finansowanie zewnętrzne : wnioski,
  • opodatkowanie dochodów / przychodów z nieujawnionych źródeł.

Reprezentujemy podatników w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagamy w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wyjaśnień oraz wniosków i odwołań.

Krótkie porady w formie elektronicznej e-mail (po uprzedniej akceptacji wyceny usługi i jej zapłacie)

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy