Dla firm

Wyręczymy Państwa z wielu czynności administracyjno-biurowych i kontaktów z urzędami.

Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych (oszczędności podatkowe), identyfikacja ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe.


Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości.

Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań.

 

Księgowość

W zakresie usług księgowych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

Profesjonalny doradca podatkowy to przede wszystkim:

gwarancja profesjonalnego prowadzenia spraw podatkowych Twojej firmy,

zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i możliwości skoncentrowania się na prowadzeniu przedsiębiorstwa bez troski o prawidłowość sporządzanych i składanych deklaracji, kontrole podatkowe,

wsparcie rozwoju Twojej firmy poprzez odpowiednie planowanie i optymalizację podatkową oraz konsultacje w zakresie ważnych decyzji finansowych, kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa,

kompleksowość usług (wsparcie także w sprawach celnych, dewizowych, kadrowych, płacowych, egzekucji administracyjnej).

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy