Inne usługi

Proponujemy inne usługi dodatkowe m.in.

  • pomoc w uzyskaniu zaświadczeń o niezaleganiu z tytułu podatków i składek Zus,
  • w przypadku czasowej nieobecności działu księgowego oferujemy doraźną pomoc zapewniającą ciągłość pracy oraz uniknięcie kar za niedotrzymanie terminu,
  • przygotowanie wniosków, sprawozdań finansowych, oraz planów dotyczących finansowania zewnętrznego.

Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy